Navigation auf uzh.ch

Journal Database (Zurich Open Repository and Archive)

Views

Up a level
Export as
    Number of items: 1.

    Journal: Gorodskie Issledovaniya i Praktiki Gor. issled. prakt. ISSN (P) 2500-1604 ISSN (E) 2542-0003 ISSN (L) 2500-1604
    Publisher: (47804) Higher School of Economics (HSE) (Alias: Vysshaya Shkola Ekonomiki, Izdatel'skii Dom Natsional'nogo Issledovatel'skogo Universiteta "Vysshaya Shkola Ekonomiki")

    This list was generated on Mon May 29 10:55:10 2023 CEST.